แผนที่ มูลนิธิการแพทย์พื้นบ้าน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
: ที่ตั้งมูลนิธิการแพทย์พื้นบ้าน
: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2